Przykłady dawnych przyrządów i maszyn do wykonywania obliczeń

Pobierz

Proszę zapoznać się z tematem 12, str.159.. Takie obrabiarki nie wymagaj wówczaą s dodatkowych .. Historia informatyki, w dzisiejszym znaczeniu tego słowa, rozpoczyna się w latach 40.. Scenariusz zajęć z matematyki w klasie VI Temat: Obliczenia kalendarzowe i zegarowe.. W ramach zajęć z języka polskiego proponuje zapoznać się z lekcją dotyczącą rozwoju internetu.Łódź 24 marca 2010r.. liczydła i kalkulatory.. 1943 Grupa naukowców z Bletchley Park (mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Cam-Przykład 5.. Pomoc: Wykorzystaj podręcznik ( link do wersji elektronicznej podręcznika) lub obejrzyj film Historia komputerów.. Powierzchnie ustalające główne i pomocnicze oraz stopnie swobody.. Pierwsze komputery.. Są jednakże autorzy, sięgający w przeszłość aż do początków .Abakus lub abak - deska z wyżłobionymi rowkami, które symbolizowały kolejne potęgi dziesięciu.. Historia i rozwój informatyki - projekt.. Już od X wieku przed naszą erą znano przyrządy do liczenia - abakusy.Przyklady dawnych przyrzadów i maszyn do wykonywania obliczeñ Zanim vxnvstalo pierwsze urzodzenie, którq moŽna nazwaé komputerem, konstru- owano róŽne urzqdzenia do wykonywania min.. Witam, proponuję lekcję z podręcznikiem.. Już 3000 lat p.n.e. Sumerowie wykorzystywali do obliczeń gliniane tabliczki z rowkami, do których wkładano kamyki, nieco potem Chińczycy wymyślili suanpan a Egipcjanie, Grecy i Rzymianie korzystali z abacusa.Podać i omówić przykłady dawnych przyrządów i maszyn do wykonywania obliczeń..

Przykłady dawnych przyrządów i maszyn do wykonywania obliczeń.

Zasada liczenia była taka sama jak na liczydle.. c) nazwy przyrządów i uchwytów przedstawionych na rysunkach, ich symbole oraz5.. Historia i rozwój informatyki - projekt (strona 159 - 167).. Zapoznasz się z faktami dotyczącymi historii rozwoju informatyki i technologii do 2000 roku.Odległości (czy też reprezentacje liczb) mierzone były zwykłymi przenośnikami i przykładane do urządzenia Hooda, które pomagało w dzieleniu, mnożeniu, trygonometrii, obliczeniach pierwiastków kwadratowych czy sumowaniu objętości brył, jakże potrzebnym w obrocie towarami pomiędzy kontynentami.1817: zostaje skonstruowana udoskonalona wersja poprzedniej rachunkowej machiny; o wyciąganie pierwiastków z ułamków.. Temat 11.. Z podręcznika Informatyka kl. VIII przeczytaj temat 12.. Historia i rozwój informatyki - projekt 1.. Potrafiła wykonać 3-4 dodawania na sekundę, a na mnożenie potrzebowała 3-5 sekund.. Maszyna von Neumanna - 1946 John von Neumann ()Innym kierunkiem rozwoju arytmometrów były maszyny do księgowania i fakturowania, będące połączeniem urządzeń liczących z maszyną do pisania.. 1820: Charles Xavier Thomas buduje arytmometr, wykonujący 4 podstawowe działania i pierwiastki o podstawie 2 i 3.. Przykłady dawnych przyrządów i maszyn do wykonywania obliczeń.. hZanim powstało pierwsze urządzenie, które można nazwać komputerem, konstruowano różne urządzenia do wykonywania obliczeń, m. in..

Przykłady dawnych przyrządów i maszyn do wykonywania obliczeń 2.

XX wieku, kiedy pojawiają się pierwsze kalkulatory służące m.in. do mechanizacji procesu dekryptażu szyfrogramów niemieckiej maszyny szyfrowej Enigma.. Przygotowanie prezentacji w postaci albumu fotograficznego.. Opisz co przedstawiają zdjęcia.. Pierwsze komputery 3. projektowe "Historia i rozwój informatyki" Rozdział IV Obliczenia w arkuszu .Maszyna Turinga jest uniwersalnym modelem obliczen.. Jedną z odmian abaku, stanowiącą poważne udoskonalenie, przypisywali Rzymianie pitagorejczykom i .Podać i omówić przykłady dawnych przyrządów i maszyn.. Określić charakter pasowania otworu EI = mm; ei = +,5 mm; ES = +,4 mm; es = +,8 mm; S min = EI es = mm,8 mm = -,8mm; S max = ES ei =,4 mm,5 mm = -,1 mm.,4 32 z wałkiem,8 32,5.. Pierwsze komputery.. Wykonywała ona trzy operacje dodawania na 1 s, jedno mnożenie trwało 6 s, a jedno dzielenie - 15 s. Maszyna mogła zapamiętywać 72 liczby 23-cyfrowe.Przykłady dawnych przyrządów i maszyn do wykonywania obliczeń.. Przykłady dawnych przyrządów i maszyn do wykonywania obliczeń Zanim powstało pierwsze urządzenie, które można nazwać komputerem, konstru­owano różne urządzenia do wykonywania obliczeń, m.in. liczydła i kalkulatory.Była to podobie jak Z3 maszyna przekaźnikowa, składała się z 755 000 elementów, miała wymiary ok. 15 m szerokości i 2,4 m wysokości i ważyła około 5 ton..

Przykłady dawnych przyrządów i maszyn do wykonania obliczeo.

Zdefiniuj pojęcie eksploatacji maszyn.Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn, Tom 1, połączenia, sprężyny, zawory, wały maszynowe - opis produktu: W tomie 1 zamieszczone są dane materiałowe niezbędne do wykonania obliczeń, podane są praktyczne przykłady obliczeń elementów maszynowych poddanych obciążeniom zmiennym oraz przykłady obliczeń: - złączy spawanych.- Przykłady dawnych przyrządów i maszyn do wykonywania obliczeń - Pierwsze komputery - Na czym polega działanie komputera - Budowa współczesnego komputera - Systemy operacyjne - Rozwój Internetu.. Pierwsze komputery.. Wymień znane Ci (oraz przedstaw na schemacie) elementy: ustalające, zamocowujące, oporowe i podporowe.. Maszyna pamiętała dane przy użyciu 1400 przekaź-ników i używała dodatkowych 1200 do obliczeń i sterowania.. Przygotowanie prezentacji w postaci albumu fotograficznego Temat 12.. Pierwsze znane cyfrowe mechaniczne urządzenie liczące, którym była czterodziałaniowa maszyna licząca, skonstruował na zamówienie.. Pkt 1.. Cel ogólny: Diagnozowanie stopnia opanowania standardu - wykorzystanie wiedzy w praktyce ( analiza pracy uczniów klasy VI) Cele operacyjne: - odczytuje godziny na zegarze w systemie 24 godzinnym- Przykłady dawnych przyrządów i maszyn do wykonywania obliczeń - Pierwsze komputery - Na czym polega działanie komputera - Budowa współczesnego komputera - Systemy operacyjne - Rozwój Internetu..

Przykłady dawnych przyrządów i maszyn do wykonywania obliczeń.samoustalanie (podaj przykłady).

3. projektowe "Historia i rozwój informatyki" Rozdział IV Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnymUrządzenia, przyrządy i maszyny do czyszczenia dywanów, wykładzin i zasłon tmClass Urządzenia , przyrządy i maszyny elektryczne, gospodarcze, domowe, do użytku domowego i kuchenneszyn, np. fabryki maszyn do szycia, fabryki samochodów, karabinów i t. p.. Historia i rozwój informatyki - projekt.. Obliczeń dokonywano poprzez wkładanie i przekładanie kamyków w rowkach.. Zadanie 1 Opisz co przedstawiają zdjęcia.. Potrzeba i umiejętność liczenia pojawiły się, kiedy nasi przodkowie żyli w grupach plemiennych, a rozwinęły wraz z powstaniem .1.. Poniżej prezentacja - utrwalenie treści lektur obowiązkowych: Dodawanie do prezentacji dźwięków i filmów.. Zadanie 1.. Johannesa Keplera w 1623 roku niemiecki5.. Wszystkie wsp o lczesne komputery dzia laja wg tego modelu., Jezeli_ problem da sie rozwi, aza c, to mozna_ zde niowa c, rozwiazuj, ac, a go maszyn, e Turinga., Od poczatku swiata do MVN, Od MVN do superkomputera Od superkomputera do .. Przygotowanie prezentacji w postaci albumu fotograficznego.. Omówić główne etapy rozwoju informatyki i technologii.. PotrRha i umieJetnoŠé lic;œrlla pogawily sic, kiedy nasi prmdkowie Oli w grupachPrzykłady dawnych przyrządów i maszyn do wykonywania obliczeń Zanim powstało pierwsze urządzenie, które można nazwać komputerem, konstru­owano różne urządzenia do wykonywania obliczeń, m.in. liczydła i kalkulatory.. 2 Wiertarki stołowe wiercenie otworów walcowych o średnicach D d 15 mm.. Pomoc: Wykorzystaj podręcznik (link do wersji elektronicznej podręcznika) lub obejrzyj film Historia komputerów.. a)HISTORIA INFORMATYKI.. Ułatwiał liczenie, używany w Rzymie i Grecji od 440 p.n.e. do XVIII wieku - prekursor liczydła i maszyn liczących.. Zadanie projektowe "Historia i rozwój informatyki" Rozdział IV Obliczenia w .Maszyna Symbol Zastosowanie nr nazwa 1 Piły mechaniczne, od lewej ramowa, taśmowa i tarczowa przecinanie materiałów o większych przekrojach poprzecznych.. Dodawanie do prezentacji dźwięków i filmów.. Zamiast stosowania przyrządów specyalnyeh na obra-biarkach, uniwersalnych, używane są tu w dużej liczbie obrabiarki specyalne, przystosowan ściśle doe wyrobu da-nej jednej części wykonywanych maszyn.. Temat 12.. 3. Podaj wytyczne dotyczące projektowania przyrządów i uchwytów specjalnych.. Omówić główne etapy rozwoju informatyki i technologii.. liczydla i kalkulatory.. a)Przykłady dawnych przyrządów i maszyn do wykonania obliczeń Zanim powstało pierwsze urządzenie, które można nazwać komputerem, konstruowano różne urządzenia do wykonywania obliczeń, m.in. liczydła i kalkulatory.mantysę i 7-bitowy wykładnik.. 3 Niciarki nitowanie mechaniczne elementów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt