Https //miniportal uzp gov pl link otwiera się w nowej karcie

Pobierz

procedury przetargowej - Anna Piwowarska - tel.. W związku z powyższym od 4 kwietnia br. każdy Zamawiający będzie mógł prowadzić postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursy z użyciem funkcjonalności na Platformie e-Zamówienia.. Korzystanie z systemu miniPortal jest bezpłatne.. Postępowania na miniPortalu będzie można wszczynać tylko do dnia 1 września 2022 roku.Jan 11, 2021Zamówienia publiczne na rzecz włączenia społecznego - Publikacja UZP.. Otrzymali oni pamiątkowe statuetki w dowód wdzięczności za zaangażowanie i wysiłek jaki włożyli w .Co musisz zrobić.. Konto bankowe można wykorzystać do szybkiego i bezpiecznego zakładania i potwierdzania profilu zaufanego.. Wejdź na Mój Gov .. o oznaczenia czasu odbioru danych -miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2453) Link otwiera się w nowej karcieNov 20, 2020Nov 24, 2021Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku ul. Na Stoku 50 80-958 Gdańsk NIP 583-000-45-09 Regon 000092893 Nr tel: 58 300-39-20 Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i .ID Postępowania - numer identyfikacyjny postępowania generowany przez miniPortal, Identyfikator potwierdzenia/ ID oferty - numer identyfikacyjny generowany przez ePUAP..

Po wejściu na wskazany adresJun 15, 2021Link otwiera się w nowej karcie.

Po wejściu w jego szczegóły odnajdzie przycisk umożliwiający szyfrowanie.Aug 19, 2021 Chodzi o to, że twoje dane w banku są wiarygodne (zostały uwierzytelnione podczas zakładania konta).Wykonawca, aby zaszyfrować plik, musi na stronie odnaleźć postępowanie, w którym chce złożyć ofertę.. Tryb z wolnej ręki, a wypowiedzenie umowy przez dostawcę energii elektrycznej.. Podpisz dokument elektronicznie za pomocą podpisu zaufanego.. Zasady sporządzania i przekazywania rocznego sprawozdania.. Platforma e-Zamówienia na YouTube.Urząd Zamówień Publicznych - miniPortal .. Dla Państwa wygody Serwis Wyszukiwarka Orzeczeń UZP używa plików cookies i podobnych technologii aby dostosować serwis do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych.. Pliki cookies (potocznie zwane z j. ang. "ciasteczkami") są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze lub innym .Dec 29, 2020Apr 4, 20222.Ze strony Zamawiającego pracownikiem upoważnionym do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach zamówienia jest: - w spr.. Załóż profil zaufany za pomocą internetowego konta bankowego.. System miniPortal automatycznie zapamiętuje w którym postępowaniu Wykonawca zaszyfrował ofertę.JEDZ.. Dokument zawiera praktyczne wskazówki dotyczące działań, jakie Zamawiający powinien rozważyć na etapie planowania i przygotowywania postępowania dotyczącego systemu informatycznego, jak .Lista wszystkich wyróżnionych nagrodami LUX CLARA IN CONTRACTIS PUBLICISLink otwiera się w nowej karcie..

...a) Wykonawca, aby zaszyfrowa ć plik, musi na stronie otwiera si ę w nowej karcie odnale źć post ępowanie, w którym chce zło żyć ofert ę.

Zadzwoń lub napisz: tel.. WAŻNE PRZYPOMNIENIE.. Po wejściu w jego szczegóły odnajdzie przycisk umożliwiający szyfrowanie.. Ikona Strzałka.. Polityka prywatności | Warunki usługi | Deklaracja Dostępności | Warunki usługi .Title: Microsoft Word - Instrukcja użytkownika systemu miniPortal-ePUAP.docx Author: kjasklow Created Date: 4/22/2021 3:06:48 PMSerdecznie zapraszamy do udziału w olsztyńskiej edycji cyklu konferencji "Zamówienia Publiczne.Prawo i doświadczenia"Link otwiera się w nowej karcie.Na uczestników Konferencji czekać będzie drukowana wersja Komentarza do Prawa zamówień publicznych, który po raz pierwszy został opracowany w całości przez pracowników Urzędu.. Wydarzenie będzie również okazją do omówienia .Oddajemy w Państwa ręce I tom Rekomendacji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących zamówień publicznych na systemy informatyczne.. miniPortal dostępny jest pod adresem .. Po wej ściu w jego szczegóły odnajdzie przycisk umo żliwiaj ący szyfrowanie.. Ikona Strzałka.. Czytaj więcej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt