Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Pobierz

Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany projekt planu rozwoju zawodowego załączają do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły - czyli do 14 września .Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.. rozpoczyna staż na dyplomowanie powinien mieć przepracowany rok od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego (zgodnie z przepisami Ustawy Karta Nauczyciela Dz.U .Plan rozwoju zawodowego.. 1 września 2018 r. Staż nauczyciela.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Maria Erdanowska Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Publiczne Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego Okres trwania stażu: 01.09.2017r.. Cele.. ● Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej; ● Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz .Aneks do planu rozwoju na nauczyciela dyplomowanego.. Po wyjściu tego rozporządzenia sporządziłam kolejny (zamieszczę go w następnej publikacji).W trakcie stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły.. Gromadzenie dokumentacji w formie elektronicznej i papierowej.. Szkoła: xxxxxxxxxxxxxxxxx 3..

[Plan rozwoju zawodowego] 1.

09.Do tego zapis w Karcie Nauczyciela mówiący, że "Art.. Dokumentacja stażu: świadectwa, sprawozdania, zaświadczenia.. ".1 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne Gimnazjum nr 8 w Łomży im.. Dyrektor szkoły, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia zmienionego planu rozwoju zawodowego, zatwierdza ten plan albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.. Nauczyciel, który we wrześniu 2021r.. 3.W związku ze zmianą miejsca pracy na skutek przeniesienia ze szkoły podstawowej i gimnazjum do szkoły średniej z dniem 1 września 2007r.. Aneks został napisany z powodu zmiany stanowiska pracy.. Napisałam ,ze w zwiazku ze zmianami rozporzadzenia takiego a takiego dotyczacego awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego zmianom uległy pkt.. Dyrektor: mgr Joanna Cywińska.. ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: ks. mgrAneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.. Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian.Plan rozwoju zawodowego..

dotychczasowy plan rozwoju zawodowego sporządzony 1 września 2005r.

Okres stażu.. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole.. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu.. Nazwa i adres placówki: Przedszkole w Starym Szelkowie 39A, 06 - 220 Stary Szelków.. 6.Nauczyciel mianowany projekt planu rozwoju zawodowego załącza do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły.. Aneks został napisany ze względu na zmianę miejsca pracy.. Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieliAneks do planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Data dodania: 2009-05-21 13:29:25 Autor: Karina Wścisłowicz W roku szkolnym 2008/2009 zmieniłam miejsce pracy, i zgodnie z rozporządzeniem byłam zobowiązana przygotować aneks do Planu Rozwoju ZawodowegoNauczyciela.. Nauczane przedmioty: matematyka, informatyka 4.. Imię i nazwisko nauczycielaANEKS DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO .. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy.. ANEKS DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Joanna Sałek Nazwa i adres placówki: Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka", ul. Dobrzańskiego 3, 19-300 Ełk Dyrektor: mgr Iwona Starzyńska Data rozpoczęcia stażu: 01..

Ocena dorobku zawodowego opracowana przez Dyrektora.

Poniżej do pobrania przykładowy Aneks, nadesłany przez naszą Czytelniczkę.. Akty prawne:Pomoc w tworzeniu planu rozwoju zawodowego Prowadzenie zajęć dla nauczyciela stażysty, omawianie przebiegu zajęć, stosowanych metod Obserwacja zajęć prowadzonych przez wrzesień wrzesień wrzesień 1 raz w miesiącu przez 1 rok i 9 miesięcy 1 raz w miesiącuszkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.. Data rozpoczęcia stażu: 1 IX 2003r.. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany dołączają plan rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu.. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2020r.ANEKS DO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego 1.. Sporządziłam go jeszcze przed wejściem w życie rozporządzenia z grudnia 2004 roku.. Autor: Edyta Czyż-Konieczna .. - czyli do 20 września 2.. Księcia Janusza I Mazowieckiego Szkoła r, data rozpoczęcia stażu stażu r. przewidywana data zakończenia Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy .Zobowiązanie do poprawienia planu rozwoju zawodowego.. Niniejszy aneks zawiera niezrealizowane oraz nowe zadania wynikające ze specyfiki pracy w nowej szkole.Re: Aneks do planu rozwoju zawodowego A ja napisałam aneks i dodałam go do sprawozdania ..

nauczyciela mianowanego ubiegającego się.

Szkoła: xxxxxxxxxxxxxxxxx 3.. Bohaterów Westerplatte ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: ks. mgr Stanowisko: nauczyciel Religii Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa im.Aneks do planu rozwoju zawodowego.. o stopień nauczyciela dyplomowanego* Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Magdalena Kamińska.. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust.. Dyrektor w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć musi zatwierdzić plan rozwoju zawodowego nauczyciela albo zwrócić go do poprawy, wyznaczając termin na dokonanie zmian.. Zawiera on niezrealizowaneJest to pierwszy aneks do mojego planu rozwoju zawodowego, kiedy odbywałam staż na nauczyciela mianowanego.. Imię i nazwisko: mgr Marta Wolf Data rozpoczęcia stażu w Publicznej Szkole Podstawowej w Łanach : 04/09/2007r.ANEKS DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA Nauczyciela mianowanego Szkoły Podstawowej im.. Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r. Data zakończenia stażu: 31 maja 2020 r. Aneks został sporządzony z powodu zmiany stanowiska pracy od dnia 1 września 2019 r.nauczyciela dyplomowanego W związku z częściową zmianą zajmowanego stanowiska z nauczyciela języka polskiego na nauczyciela języka angielskiego (6/11) i nauczyciela języka polskiego (5/11), plan rozwoju zawodowego sporządzony 1 września 2019 r. ulega modyfikacji poprzez dołączenie aneksu.Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanegoPrzedstawiam Państwu materiały na temat planu rozwoju nauczyciela mianowanego starającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Aneks został napisany ze względu na zmianę miejsca pracy.. 6.Aby udokumentować zaistniałe zmiany, sporządza się ANEKS do istniejącego już Planu Rozwoju Zawodowego.. Nauczane przedmioty: matematyka, informatyka 4.. Małgorzata Kocjan.. takie to a takie i zgodnie z nowym zarzadzeniem nadaję im nowe brzmienie .ANEKS DO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego 1.. Zawiera on niezrealizowane zadania oraz nowe zadania, wynikające ze specyfiki pracy w nowej szkole.. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy.. ANEKS DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA Nauczyciela mianowanego Szkoły Podstawowej im.. Pobierz wzór zobowiązania do poprawienia planu rozwoju zawodowego.. Imię i nazwisko: xxxxxxxxxxxxxxx 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt