Dopisz po jednym wyrazie pochodnym

Pobierz

1.Utwórz po jednym wyrazie pochodnym Drukować-Brzydki-Kawa-Papier-Lampa-Cukier-2.. SŁOŃ → słonica, słonina, słoniowaty PASTERZ → pastować, pasterski, pasterstwo NAKLEIĆ → kleić, naklejka, naklejenie WYKOPAĆ → wykopki, zakopać, wykopalisko RĘCZNIK → podręcznik, ręczniczek, ręcznikowy PISAĆ → pisak, napis, napisać Zad.. Z podanych niżej cząstek podkreśl te, za pomocą których nie da się utworzyć czasowników pokrewnych do wyrazu "ujrzeć".. Lekcja 1: Nazwy przedmiotów szkolnych.. szymon11082004.. czytelnik, czytelnia, czytać, przeczytać, czytanie, biblioteka,odczytać, czytadło, wyczytać.. poetycki poetaRozwin zadania.Dopisz po jednym okresleniu podmiotu i po dwa okreslenia Przedmiot: Język polski / Szkoła podstawowa: 2 rozwiązania: autor: gosia 6.4.2010 (16:42) wyjaśnienie pisowni wyrazu Przedmiot: Język polski / Szkoła podstawowa: 2 rozwiązania: autor: kamil123 10.4.2010 (15:01)Dopisz po jednym wyrazie zaczynającym się na podaną literę alfabetu.. ………… - ruszać - …………Do wyrazów pochodnych dopisz wyrazy podstawowe wypisz oboczności zachodzące w podstawie słowotwórczej : przestrach , doradca,obchód,sługaDopisz wyrazy podstawowe do pochodnych.. A) Wypisz z tekstu do zeszytu po jednym wyrazie pochodnym, który należy do podanych kategorii słowotwórczych: nazwa wykonawcy czynności, nazwa urządzenia, .Każdy wyraz, będący nawet wyrazem pochodnym, może stać się wyrazem podstawowym dla innych wyrazów: nauka - naukowy uczyć - nauczyć - nauczyciel - nauczycielka przyuczyć - przyuczony wyuczyć - wyuczony douczyć - douczanie kierować - kierownik - kierowniczy dom - domek - domowy las - lasek - laskowy obuć - obuwie - obuwniczy palić - palenie - podpalenieDo podanych wyrazów pochodnych dopisz wyrazy podstawowe, w wyrazie pochodnym oddziel formant, zapisz wymiany, podaj definicje wyrazów pochodnych (w definicji musi znajdować się wyraz podstawowy)..

poukładałapochodnym.

Gimnazjum.. W podanej grupie wyrazów jeden wyraz nie należy do ich rodziny.. Przykład: palić -> za/palić ->zapal/nyWyraz pochodny Wyraz pochodny - wyraz utworzony na podstawie wyrazu podstawowego, np. "jagoda" (wyraz podstawowy), "jagodowy" (wyraz pochodny).. Wpisz je w miejsce kropek:W każdej parze wyrazów podkreśl część wyrazu występującą w wyrazie podstawowym i pochodnym 5.. Polski.. 2012-03-15 14:15:00 Wpisz w wolne miejsca litery rż lub lż .do każdego z otrzymanych słów dopisz po jednym wyrazie pokrewnym 2011-11-15 15:11:24MATERIAŁ DO ZDALNEGO NAUCZANIA DLA KLASY 7B .. Język rosyjski .. A. uderzać B. skończyć C. zdumiewać D. przytakiwaćUtwórz po jednym wyrazie pochodnym.. Wyjaśnij znaczenie podanych wyrazów pochodnych, odwołując się do wyrazów podstawowych Sernik-Matematyk-Owocowy-Tęsknota-Bardzo proszę na szybką odpowie c bo jest to mi potrzebne natychmiast ️ ️ Dopisz po jednym wyrazie pochodnym do wyrazów: drukować, brzydki.. drukować - .. brzydki - .. kawa - .. papier - .38.. - rzadko - cisza Przykład do wyrazu pochodnego "chód": wyr.. Zapisz oboczności, jeśli występują.. W wyrazach pochodnych podkreśl podstawy słowotwórcze i zaznacz głoski oboczne (jeśli takie występują).. Ćwiczenie 3. rozwiązane.. Wyrazy pochodne są też wyrazami podstawowymi względem innych wyrazów.Przykład frazy złożonej z wyrazów pochodnych:Róża z różową różą i Rózia na Różanej w Różanowie - dziewczyna o imieniu Róża jest z Rózią (zdrobnienie od imienia Róża) na ul.Dopisz wyrazy podstawowe..

Oddziel podstawę słowotwórczą od formantu w wyrazie pochodnym.

Ćwiczenie 3.. - Wyrazy pochodne: - Pytania i odpowiedzi - Język polski Dopisz po jednym wyrazie pochodnym do wyrazów: drukować, brzydki.. podstawowy: chodzić formant: brak wymiany: o:ó, d:dzi definicja: czynność chodzeniazad.6Do podanych wyrazów dopisz zdrobnienia; głowa-dom-słowo-but-pies-zad.7Podane wyrazy podziel na pochodne i podstawowe mama,gospodyni,domownik,wierszokleta,pies,dom,gospodarz,nauczać,podręcznik,pilność,wysypisko,kwiatek,podskoczyć,słowo zad.8 Utwórz po dwa wyrazy pochodne raz dodając przedrostek raz przyrostek pływać-spac-most-Do podanych wyrazów dopisz w odpowiednie miejsca wyrazy podstawowe i pochodne.. Kopalnia Soli KŁODAWAZobacz 1 odpowiedź na zadanie: wypisz z każdego związku frazeologicznego po jednym wyrazie podstawowym i pochodnymOkreśl, który z podanych wyrazów jest wyrazem podstawowym, a który - pochodnym.. Wpisz do tabeli odpowiednie wyrazy.. ZA OKRES 11.05-17.05.2020.. Przykład: palić za/palić zapal/ny przemilczenie kupiec dorosły senność sernik Do wymienionych wyrazów dopisz wyrazy pochodne o wskazanych obocznościach w temacie.Wyrazem pochodnym, utworzonym za pomocą formantu pełniącego tę samą funkcję, co w wyrazie "przyjechać", jest wyraz..

W wyrazie pochodnym oddziel temat słowotwórczy od formantu.

Wyraz podstawowyDo podanych wyrazów dopisz w odpowiednie miejsca wyrazy podstawowe i pochod - ne.. Dopisz wyrazy pochodne będące podanymi częściami mowy: PRZYMIOTNIKI RZECZOWNIKI PRZYSŁÓWKI CZASOWNIKI stal- boks- niski- biec- piękny- lekarz- daleki- mały- pogoda- źrebię- mokry- krążyć- wczoraj .w wyrazie pochodnym wskazuje temat słowotwórczy i formant; .. Uzupełnij tabelę i do każdego wyrazu dopisz po dwa przykłady wyrazów pochodnych.. Dopisz wyrazy pochodne będące podanymi częściami mowy: PRZYMIOTNIKI RZECZOWNIKI PRZYSŁÓWKI CZASOWNIKI stal- boks- niski- biec-piękny- lekarz- daleki- mały-pogoda- źrebię- mokry- krążyć-wczoraj- wiercić- zielony .Zadanie: do każdego wyrazu dopisz po dwa określenia szukać Rozwiązanie:szukać gt cierpliwie, wytrwale, długo, nerwowo drzewo gt wysokie, liściaste, iglaste, rozłożyste rosnąć gt szybko, gwałtownie, niespiesznie, harmonijnie światło gt słoneczne, jasne, pulsujące, dzienneFormant - to cząstki, przy pomocy których tworzymy nowe wyrazy, formanty możemy podzielić na następujące typy: • przedrostki - występują przed podstawą słowotwórczą: w- pisać wy- chodzić pod- pisać pod- chodzić na- pisać do- chodzić za- pisać s- chodzić roz- pisać nad- chodzić (w wyrazie może być więcej przedrostków) prze- naj- świętszy po- prze- rabianyloczek956..

W każdym wyrazie pochodnym oddziel temat słowotwórczy od formantu.

Ćwiczenie 3. czyta Andrzej o żeglarzy.. 2010-11-04 22:07:19 Do podanych wyrazów dopisz po jednym wyrazie bliskoznacznym z h lub ch.. budowac - tworzyc.. szymon11082004.. torba - sakwa, siatka duży - obszerny rozmowny - komunikatywny sklep - dom handlowy przyjemny - czuły, wrażliwy pozdrawiam ;)W każdej parze wyrazów podkreśl część wyrazu występującą w wyrazie podstawowym i pochodnym 5. kup, ucz, piekar, fasol, bieg, gospod .. Dopisz do podanych nazw zakładów przemysłowych nazwy sekcji i działów przemysłu, do których te zakłady należą.. .- oczko .. .- urosnąć .Zapisz po jednym wyrazie pochodnym składającym się z podanego tematu słowotwórczego i dowolnego formantu (przedrostka lub przyrostka).. dom notować .. Uzupełnij tabelę i podaj po 2 przykłady wyrazów, w których zachodzą oboczności rdzenia.Dopisz po jednym wyrazie bliskoznacznym i przeciwstawnym do podanych przymiotników..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt