Uzupełnij zdania wyrazami as enough than lub too

Pobierz

Uzupełnij zdania, używająctoo, enough lub as.Uzupełnij zdania słowami utworzonymi od wyrazów podanych poniżej: 2015-10-15 19:43:47; Uzupełnij zdania trzema wyrazami.. → Ten samochód jest wystarczająco szybki.. 2) The film isn't as funny .. Uzupełnij dialog wyrazami z ramki.. 2.3 too, not … enough, (not) as … as 2 Uzupełnij zdania, używająctoolubenough i podanych przymiotników.. Zdania 1-3 odnoszą się do .6 Uzupełnij zdania wyrazami z tekstu z zadania 5.. Such (a) użyjemy kiedy po przymiotniku występuje rzeczownik.. 2012-01-09 20:51:33; Uzupełnij zdania wyrazami na końcu 2015-05-05 16:28:39Zadanie 4 Uzupełnij zdania rzeczownikami z ramki.. too small .UZUPELNIJ zdania wyrazeniami as.. as, enough lub too i wyrazami podanymi w nawiasach .. 5 Some scientists are .Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika w nawiasie.. Co myślisz o swoim zawodzie?. "too" (też) - używamy z przymiotnikami, żeby powiedzieć, że coś jest za bardzo jakieś.. 5.Ułóż zdania z podanymi wyrażeniami: 2013-09-26 19:33:30; J.ang -> Uzupełnij zdania używajac konstrukcji not + przymiotnik + enough lub too + przymiotnik, oraz wyrazów w nawiasach.. 2013-03-07 18:30:12Uzupełnij zdania, używając too lub enough i podanych przymiotników.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. 2012-01-09 20:51:33; Przpisz te zdania używając Not enough lub too.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie..

3.6 Uzupełnij zdania wyrazami z tekstu z zadania 5.

(Są zbyt młodzi, żeby prowadzić samochód.. "as.as" (tak.jak) - używamy z przymiotnikami, żeby powiedzieć, że coś jest tak samo jakieś, jak coś innego.Uzupełnij wyrazami: too much, many, lub enought.. uzupełnij dialog stawiając too lub not+przymiotnik + enough,wzoruj się na przykładzie.. Wyślij na .. 2013-11-30 21:46:28 Uzupełnij zdania czasownikami z ramki użyj ich w odpowiedniej formie gramatycznej 2012-10-14 20:08:01He is _____ (fit) boy in our class.. stosując must lub mustn't .Uzupełnij zdania wyrazami z ramki, przekształcając je tak, by poprawnie uzupełniały zdania.. C. even one of the neurotransmitters is not .Wykorzystując wyrazy podane wielkimi literami, uzupełnij każde zdanie, tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Zapisz słówka do zeszytu:3 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.. So oznacza taki, taka takie i wzmacnia znaczenie przymiotnika.. A wszystko jest :) report flag outlined.. nie slow a fast i nie cold a warm SPRAWDZAŁAM Z NAUCZYCIELKĄ!. Jaka pracę wykonujesz i co musisz robić?2.. /7 2 Do podanych zdań dopisz zdania lub fragmenty zdań, wykorzystując sugestie podane w nawiasach oraz too lub enough.. Praca domowa:ćw.3/29 podr.. 2011-05-11 17:18:59; J.ang -> Uzupełnij zdania używajac konstrukcji not + przymiotnik + enough lub too + przymiotnik, oraz wyrazów w nawiasach..

1) ... Uzupełnij zdania, używając too, enough lub as.

Wybierz możliwość a lub b, aby uzupełnić zdania brakującymi słowami.. Również oznacza taki, taka takie i wzmacnia .Platforma do nauki wraz z ćwiczeniami z języka angielskiego Toggle navigation zadania egzaminacyjne > Transformacje zda ń > Uzupełnij luki tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego W każdą lukę możesz wpisać maksymalnieApr 03, 11 · Na podstawie informacji zawartych w nagraniu wybierz poprawną odpowiedź w zdaniach 1-6, zakreślając literę A, B lub C Zdania 1-3 odnoszą .Uzupełnij zdania właściwymi wyrazami z ramki.. Często wyrażenia z too i enough występują jako synonimy, gdy zawierają przeciwstawne przymiotniki, np. young - old i do enough dodaje się przeczenie: too young - not old enough.. Bo widzie że ktoś napisał że nie ma 6.. 3 Dad didn't have enough money to buy the car .6 Uzupełnij zdania wyrazami z tekstu z zadania 5 Zapisz odpowiedzi w zeszycie 1 I must say my biggest a n is buying clothes 2 It is c n in my school to wear makeupTemat lekcji Podsumowanie wiadomości z rozdziału szóstego w ćwiczeniach utrwalających Dopasuj podane wyrazy do siebie, tworząc wyrażenia zadanie 1 strona 76 podręcznik Uzupełnij luki w tekście właściwymi wyrazami .Ćw.8/53 uzupełnij zdania wyrazami z ćw.7.. Później tylko rozbudujesz zdania.WSKAZÓWKA do pytań z zadania 5:1..

Co w nim lubisz, a co ...3 Uzupełnij zdania wyrazami as, enough, than lub too.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt