Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar

Pobierz

Sprawozdanie z rozdysponowania zebranych ofiar Zaakceptowano końcowe; Dane podstawowe zbiórki: Termin .Fundacja Otwarty Dialog prowadziła na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od 20.01.2015 do 31.12.2015 następujące zbiórki publiczne na podstawie pozwolenia Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 51/2014 (z późniejszymi zmianami) z dnia z 28.01.2014 (DAP-WZPK.83.. Odpłatność:Sprawozdanie z rozdysponowania środków ze advertisement Numer zbiórki (należy wypełnić zgodnie z numerem nadanym przy zgłoszeniu) Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Formularz wypełnia się dla zbiórek już przeprowadzonych, jak również dla tych, które trwają dłużej niż .Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki Sprawozdanie z rozdysponowania zebranych ofiar; 2021/174/OR: STOWARZYSZENIE OBROŃCÓW ZWIERZĄT "AS" POMOC BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM: Realizowana: 374 dni do złożenia: 437 dni do złożenia: 2021/169/OR: Fundacja Lepsze Niepołomice: Zimowa zbiórka dla zwierzaków: Planowana: 39 dni do złożenia: 437 dni .Sprawozdanie z rozdysponowania zebranych ofiar: Do obowiązku komitetu należy rozliczenie się z tego, jak zostały rozdysponowane wszystkie zebrane ofiary.. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.. Planowane koszty związane z organizacją zbiórki od 0.0 do 0.0 ..

Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar.

Pomóż nam pomagać dalej Wspieraj NGO w PL. .. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i .2.. Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar należy przesłać: 1) w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego w przypadku organizacji, o których mowa w art. 3 pkt 1 i 2, a jeżeli ofiary w tym terminie nie zostaną rozdysponowane, również w terminie 3 miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego do momentu .Sprawozdanie koócowe Okres sprawozdawczy Nazwa zbiórki 2015/1931/OR Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar Formulatz wypefnia sie dla zbiórekjuŽ przeprowadzonych, jak równieŽ dla tych, które ttwajq dfuŽej niŽ rok Sprawozdanie czeéciowe Od 2018-05-15 do 2019-05-14 ZBIÓRKA NA WSPARCIE PODOPIECZNYCH DOMU DZIECKA W KASISI Pomogliśmy?.

Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar (RTF) Pomogliśmy?

Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami.. Sprawozdanie należy złożyć najpóźniej w rok i 30 dni od zakończenia zbiórki (w terminie 30 dni od zakończenia 12-miesięcznego okresu od daty zakończenia zbiórki).sprawozdania Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar Formularz wypełnia się dla zbiórek już przeprowadzonych, jak również dla tych, które trwają dłużej niż rok.. Wypefni6 naleŽy tylko biafe pola W polach wyboru naleŽy wstawié znak X.Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar należy przesłać: 1) w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego w przypadku organizacji, o których mowa w art.Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar dla zbiórki 552/2013 14 lutego 2016 iwaSprawozdanie ze sposobu rozdysponowania ofiar zebranych podczas "zbiórki na organizację Festiwalu Przystanek Woodstock" - 2015 rok Facebook Musisz włączyć obsługę Javascript w przeglądarce, aby strona działa optymalnie i wyświetlała wszystkie sekcje.Stan sprawozdań z rozdysponowania ofiar: wybierz; Złożone w terminie; Złożone po terminie; Niezłożone; Do złożenia; Koszty pokrywane z zebranych ofiar..

...sprawozdania Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar Formularz wypefnia sie dla zbiórekjuŽ przeprowadzonych, jak równieŽ d/a tych, które trwajq dfuŽej niŽ rok.

): zbiórka nr 2015/546/OR, przeprowadzona w okresie 16.02.2015 - 31.12.2015 - Wsparcie społeczeństwa i .sprawozdania Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar Formularz wypefnia sie dla zbiórekjuŽ przeprowadzonych, jak równieŽ dla tych, które frwajq dfuŽej niŽ rok Formularz naleŽy wypefni6 wjezyku polskim, drukowanymi literami..

Przekaż 30 zł darowizny na rozwój ngo.plSprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar Formularz wypełnia się dla zbiórek już przeprowadzonych, jak również dla tych, które trwają ... sprawozdawczym, które zostały pokryte z zebranych ofiar 1.

Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar.. Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar należy przesłać: 1) w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego w przypadku organizacji, o których mowa w art. 3 organizator zbiórki pkt 1 i 2, a jeżeli ofiary w tym terminie nie zostaną rozdysponowane, również w terminie 3 miesięcy od zakończenia każdego roku .Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar dla zbiórki 552/2013 Szczegóły Joanna Lewandowska Odsłony: 16436Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar należy przesłać: 1) w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego w przypadku organizacji, o których mowa w art. 3 pkt 1 i 2, a jeżeli ofiary w tym terminie nie zostaną rozdysponowane, również w terminie 3 miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego do momentu .Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar należy przesłać: 1) w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego w przypadku organizacji, o których mowa w art. 3 pkt 1 i 2, a jeżeli ofiary w tym terminie nie zostaną rozdysponowane, również w terminie 3 miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego do momentu .Zak adam firm Znajd adres.. v/ Formularz naleŽy wypefnié wjezyku polskim, drukowanymi literami..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt