Krajobraz miejsko przemysłowy wyżyny śląskiej

Pobierz

Krajobraz wysokogórski TatrKrajobraz Wyżyny Śląskiej to najbardziej przekształcony przez człowieka krajobraz Polski.. Taki krajobraz Wyżyny Śląskiej jest przykładem krajobrazu przemysłowego - krajobrazu całkowicie przekształconego przez człowieka.Krajobraz miejsko-przemysłowy Wyżyny ŚląskiejTest.. Krajobraz krasowy Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.. wyjaśnisz znaczenie terminu krajobraz; wymienisz składniki krajobrazu; wymienisz elementy krajobrazu najbliższej okolicyZadania do tematu 2.6.. W związku z tym przemysł dzieli się na wydobywczy (górnictwo) i przetwórczy (produkcja).TEMAT LEKCJI: Krajobraz miejsko-przemysłowy Wyżyny Śląskiej Klasa V Lekcja otwarta z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych DATA: 11.12.2019, godzina 13.35-14.20, sala nr 214 ZAKRES TREŚCI Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ: II.1 wskazuje na mapie położenie krain geograficznych Polski;Gleby Wyżyny Śląskiej to głównie bielice i gleby płowe.. W tej sekcji dostępne są następujące materiały do wydruku: Supermiasto - Poznajemy nazwy miast konurbacji śląskiej (szyfr) Wyżyna Śląska - Łączymy pary zdań w jedno.Karta pracy ‒ "Krajobraz miejsko-przemysłowy Wyżyny Śląskiej".. Krajobraz miejsko-przemysłowy Wyżyny Śląskiej, plik: zadania-do-tematu-26-krajobraz-miejsko-przemyslowy-wyzyny-slaskiej.htm (text/plain) Planeta NowaTaki krajobraz Wyżyny Śląskiej jest przykładem krajobrazu przemysłowego - krajobrazu całkowicie przekształconego przez człowieka 2.Można wstawiać filtry na kominach fabryk, inwestować w tereny zielone, budować oczyszczalnie ścieków, odpowiednio zagospodarować nieczynne odcinki kopalń, budować nowoczesne składowiska odpadów.Z czasem zaczęły powstawać kopalnie, a później zakłady przemysłowe..

Krajobraz miejsko-przemysłowy Wyżyny Śląskiej.

Część 3.. Polub to zadanie.. Zestaw zeszytów Odrabiamy.pl.. Krajobrazy Polski /.. Przemysł na Wyżynie Śląskiej rozwijał się dzięki bogatym złożom węgla kamiennego.. Co jest tego przyczyną?Położenie NA M A P I E : Krajobraz miejsko - przemysłowy Wyżyny Śląskiej Podstawowe zależności między składnikami poznawanego krajobrazu: OBIEKTY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i PRZYRODNICZEGO: • 250 lat temu Wyżyna Śląska - słabo zaludniona kraina porośnięta lasami • odkrycie węgla kamiennego spowodowało powstanie kopalń Legenda: Zadanie 2.Wyżyna Śląska - krajobraz miejsko-przemysłowy | klasa 5 - YouTube.Opisz miejsko-przemysłowy krajobraz Wyżyny Śląskiej.. Wyżyna Śląska jest obszarem bogatym w surowce naturalne; do najważniejszychTemat: Krajobraz miejsko-przemysłowy Wyżyny śląskiej .. Wyżyna należy do regionów najsilniej przekształconych przez człowieka.. Krajobraz rolniczy Wyżyny Lubelskiej.. krajobrazPołącz w pary.. Polski.. Materiały dla nauczycieli.. Krajobraz miejsko-przemysłowy Wyżyny Śląskiej.. Wokół kopalo i fabryk rozwijały się osiedla, a później miasta, które łączyły się ze sobą gęstą siecią dróg i linii kolejowych.. 5 klasa - Krajobraz miejsko-przemysłowy Wyżyny Śląskiej.. Wjeżdzając na jej teren, odnosi się wrażenie, że otacza nas ogromne miasto pełne kopalń, hut, koksowni i fabryk..

Krajobraz miejsko-przemyslowy Wyzyny Slaskiej.

Krajobrazy Polski - podsumowanie.. Cechy krajobra zu miejsko -przemysłowego: - kopalnie - fabrykiKrajobraz miejsko-przemysłowy Wyżyny Śląskiej.. Poziom: Klasa 5 /.. Scenariusz lekcji 14.. Wyżyna Śląska ma wiele elementów.Krajobraz miejsko - przemysłowy na przykładzie Wyżyny Śląskiej; Przemysł to działalność człowieka polegająca na wydobyciu rozmaitych zasobów naturalnych oraz ich przetwarzaniu .. Krajobraz najbliższej okolicy.. Opracuj legendę mapy.. Przez lądy i oceany.. Część 2.. Krajobraz miejsko-przemysłowy Wyżyny Śląskiej.. Wzniesienia usypane z odpadów górniczych na powierzchni ziemi to:1.. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego literę - F. 1.. E-podręcznik.. Filtry: karty pracy do scenariuszy lekcji.. Wysuniętą najbardziej na zachód i południe częścią pasa wyżyn jest Wyżyna Śląska, na której występuje krajobraz miejsko-przemysłowy ( fabryki, kopalnie i obszary miejskie).. Cechy krajobrazu silnie przekształconego przez człowieka.. Escape room - Zrobisz ze mną cegłę?. Sprawdź, już teraz!. Występują tu dość duże opady (700-800 mm rocznie).. Krajobraz wysokogórski Tatr.. Wokół nich budowano osiedla oraz miasteczka, które się rozrastały aż powstał z nich obszar miejski połączony siecią dróg i linii kolejowych.. Rozwój przemysłu na Wyżynie Śląskiej przyczynił się do zniszczenia naturalnego krajobrazuKrajobraz miejsko - przemysłowy Wyżyny Śląskiej by Barbara Bielak..

5 klasa - Krajobraz miejsko-przemysłowy Wyżyny Śląskiej.

wikim23m.Krajobraz wielkomiejski Warszawy.. Węgiel kamienny przyczynił się do rozwoju przemysłu.. Escape room - Co wiesz o krajobrazie wielkomiejskim Warszawy?. Jeszcze około 200 lat temu Wyżyna Śląska była porośnięta lasami i słabo zaludniona.KRAJOBRAZ MIEJSKO-PRZEMYSŁOWY WYŻYNY ŚLĄSKIEJ (ZABRZE, RYBNIK) Zadanie 1.. Wprowadzenie.. wg Dorota241.. Na mapie konturowej, korzystając z mapy w podręczniku i w atlasie oraz z internetu, zaznacz kolorem nazwy Zabrze i Rybnik oraz zaznacz granice administracyjne powiatów i gmin.. Klimat Wyżyny uległ znacznemu przeobrażeniu pod wpływem działalności człowieka.. Quiz do filmu - Lubelskie z lotu ptaka.. Krajobraz miejsko-przemysłowy Wyżyny Śląskiej.. Obecnie głównym ujściowym korytem .Krajobraz miejsko-przemysłowy.. Na Wyżynie Śląskiej dominuje krajobraz miejsko - przemysłowy.. Do największych miast tego obszaru należą Katowice , Sosnowiec, Gliwice i Zabrze.. pokaż więcej.. Krajobraz rolniczy Wyżyny Lubelskiej.. Mniejsza degradacja środowiska występuje w północnej części Wyżyny Śląskiej.. E-ćwiczenia - zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na .Krajobraz miejsko-przemysłowy Wyżyny Śląskiej Quiz - Quizizz.. Klasa 5, temat: Krajobraz miejsko-przemysłowy Wyżyny Śląskiej..

Krajobraz miejsko przemysłowy Wyżyny Śląskiej, kl.5Anagram.

Wyżyna Śląska - krajobraz przemysłowy W niektórych częściach Wyżyny Śląskiej dochodzi do nagłego obniżania się gruntu, miejscami nawet o ponad 20 metrów!. ROZPOZNAJ KRAJOBRAZSortowanie według grup.Krajobraz wielkomiejski Warszawy.. Rozwój przemysłu na Wyżynie Śląskiej przyczynił się do zniszczenia naturalnego krajobrazu.. wg Michalinawozniczko.. Regulamin Polityka prywatności Polityka cookies Przegląd treści Dla rodziców Dla szk .Obok kopalni znajdują się zakłady przerabiające surowce: elektrownie, elektrociepłownie i huty różnych metali oraz hałdy czyli sztuczne wzniesienia, na których gromadzi się odpady z kopalń.. Występują silne zanieczyszczenia powietrza, których skutkiem jest zmniejszenie natężenia promieniowania słonecznego i zwiększenie zachmurzenia.Opisz miejsko-przemysłowy krajobraz Wyżyny Śląskiej.. Obecnie głównym ujściowym korytem najdłuższej polskiej rzeki jest Przekop Wisły w Gdańsku.. W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej.Krajobraz miejsko-przemysłowy Wyżyny Śląskiej; Krajobraz rolniczy Wyżyny Lubelskiej; Krajobraz Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej; Krajobraz wysokogórski Tatr; Twoja wiedza/umiejętności.. Pogoda a klimat.. Jest to największy obszar zurbanizowany w Polsce..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt